Studium Nauczycielskie

PYTANIE

Czy dawne studium nauczycielskie można uznać za zakład kształcenia?

Czy określenie zakład kształcenia dotyczy tylko kolegiów językowych? Zatrudniam nauczycielkę, która ma tytuł magistra historii i ukończone studium nauczycielskie (nauczanie początkowe). Czy w myśl obowiązujących przepisów należy uznać te kwalifikacje do nauczania w kształceniu zintegrowanym?


ODPOWIEDŹ

W nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli za zakład kształcenia nauczycieli uważa się: kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego lub pedagogiczne studium techniczne. Jak można zauważyć, pojęcie zakładu kształcenia nauczycieli jest szersze niż pojęcie kolegium językowego. Moim zdaniem, z nowej regulacji wynika, że wspomniane przez Panią studium nauczycielskie mieści się w definicji zakładu kształcenia nauczycieli i wspomniana nauczycielka kwalifikacje powinna mieć uznane.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015