Sprawy pracownicze

Dodatkowa godzina pracy

PYTANIE

Czy dodatkowa godzina pracy na zajęcia dodatkowe w szkole, która będzie obowiązywała w roku szkolnym 2009/2010, to godzina zegarowa 60 min, czy lekcyjna 45 min?